KLIMA ETA ENERGIA

Udalerri eta administrazio publikoei euskarria eskaintzen diegu, aldaketa klimatikoaren egokitzapen zein arintze planen diseinu eta kudeaketan. Gainera, hiritarren kultura energetikoa hobetzeko lan egiten dugu, trantsizio energetikorako funtsezkoa gakoa baita.

Herri eta Lurraldeak

Udalerriei klima-aldaketaren arintze eta egokitzapen planak garatzen laguntzen diegu, metodologia eta baliabidea zehatzak sortuz eta plangintza- eta jarraipen-prozesuetan gidatuz.

Administrazio Publikoa

Administrazio publikoari zein beste erakunde motei, emisioak murrizteko eta klima-aldaketara egokitzeko planak diseinatzen eta gauzatzen laguntzen diegu.

Kultura klimatikoa

Biztanleriaren sektore guztiekin lan egiten dugu proiektu desberdinen bidez, helburu amankomun batekin: herritarrak ahaldundu eta klimaren aldeko ohitura-aldaketak erraztea.